Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

सम्पर्क


नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
संचारग्राम, तिलगङ्गा काठमाण्डौ
टेलिफोन : ०१-५९१६५३९
इमेल : mediawage@gmail.com
वेबसाइट: https://mediawage.gov.np/

© copyright 2019 and all right reserved