Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

मकवानपुरमा जिल्लास्तीय कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्का

मकवानपुरमा जिल्लास्तीय कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्का

© copyright 2019 and all right reserved