Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

कर्णाली प्रदेशमा आफ्ना मन्तव्य दिदै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्का

कर्णाली प्रदेशमा आफ्ना मन्तव्य दिदै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्का

© copyright 2019 and all right reserved