Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ९३० अनुसारको प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि

© copyright 2019 and all right reserved