Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको सुचना

© copyright 2019 and all right reserved