Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक ४० प्रतिशत वृद्धि गर्न सरकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस

श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको पारिश्रमिक ४० प्रतिशत वृद्धि गर्न सरकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिस

© copyright 2019 and all right reserved