Government of Nepal

Ministry of Communications and Information Technology

Minimum Wages Fixation Committee

श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकनको सम्बन्धमा समितिका अध्यक्ष संगीता खड्का, नवनियुक्त सदस्यहरु र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा ज्यूसँगको छलफल

श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिक पुनरावलोकनको सम्बन्धमा समितिका अध्यक्ष संगीता खड्का, नवनियुक्त सदस्यहरु र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा ज्यूसँगको छलफल

© copyright 2019 and all right reserved